вторник, 7 януари 2014 г.

"Човек и добре да живее, умира и друг се ражда..."


Не знам защо, винаги разглеждам известния надпис на Омуртаг като негов откровен опит да остави съобщение до самия себе си в следващото свое превъплъщение.

Чета главното послание така:

"...Човек и добре да живее, умира и [КАТО] друг се ражда; нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил...."

Реално, и без това "КАТО", смисълът спокойно може да бъде и като моя...

Ето го целият надпис, превод на български (копирано от нета):

"Кан сюбиги Омортаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунав и по средата на двата всеславни дома, като измерих (разстоянието), направих на средата могила и от самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунав има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг, кан сюбиги. Нека Бог да го удостои да преживее сто години."

...

Ако канът е имал предвид прераждането, възможно е да се е стремял в настоящия си живот към постигане на "не-прераждане". С напредването на живота си, виждайки, че и този път няма да успее да прекъсне "несъзнателността" си, е решил да опита с друг подход...

Защото, най-общо казано, постигаш избора "да-не-се-прераждам", когато осъзнаеш себе си като едно с Цялото. Не мисловно, не чувствено, не рационално, не ирационално - а по комплексен начин. По темата са изписани и може да се изпишат още мегатонове информация.

Има начин да те тресне това осъзнаване ненадейно - особено ако разпознаеш свое съобщение, оставено до твой "сегашен Аз" от твой "минал Аз"...

...

07.01.2014г. Соня Петрова - Аеиа

2 коментара: