петък, 3 януари 2014 г.

Любовта от Дълбокия Космос


Не, момче, любовта ти

към мене

не е плод на опасна магия,

и не е твоя, нито пък - моя;

много отне ми, дордето открия

нейния извор

там нейде, в БезБроя.

...

Тя от най-далечния Космос долита,

прескача пространства и времена странни,

и душите ни заедно вплита

с многомилиардни нишки

мембранни;

вибриращи

всички вселенски мелодии,

в свръхземна симфония

необятна,

и носещи

песенни математики,

и хаоси подредени,

космично парадни.

...

Ще успееш да схванеш коя съм,

ако познаеш всяка от нишките чудни,

ако я чуеш, почувстваш и видиш

в Полята Духовни и будни.

Тогава, и само тогава -

и не, това не е само задача,

това не е нито условие,

ни алгоритъм,

ни въпросителна в здрача -

тогава и само тогава

ще ме познаеш и мене

във цялост.

И ще провидиш и ти

този Извор

там нейде,

в Безкрайния Космос.

Който стига, където поиска,

където го викнат,

или възжелаят,

където запалят

или пожелаят

да бъде загаснал.

...

Там.

Фениксът вече не е

само легенда.

...

...

03.01.2014г. Соня Петрова - АЕИА

Няма коментари:

Публикуване на коментар