неделя, 26 януари 2014 г.

Алхимикът срещу Божествената Криеница


След много години митарства и повторения на едни и същи, водещи до необятна лудост, опити, той разбра основното: Всичко бе в Природата.

Записано, залегнало, заложено, имплицитно и експлицитно - всякакво...

Защо бе нужно всичко това да бъде скрито?

Защо Той-Тя-То не желаеше никой да знае Законите?

Защо, ако някой ги разбереше, ставаше велик, богат, но отделен от света?

Всъщност, тия "защо"-та не бяха негови. Той знаеше "защо", научи отговорите на всяко едно "защо".

...

Казват, че истинската цел на алхимика не е да получи митичния философски камък, с който да може да трансформира елементите един в друг. Този Камък е последствие от главната цел, която е именно промяна на самия себе си - ти си длъжен да станеш този Камък. Тогава си постигнал практически, фактически, теоретично и реално всичко! Постигайки Себе Си, можеш да трансформираш и елементите, но тогава това вече ти изглежда напълно ненужно. И е такова! Да, затова Законите са скрити...

Всичко им се подчинява, те са пред очите на всички - и въпреки това са скрити.

...

Сперматозоидите летят към лелеяната Яйцеклетка. Един от тях ще успее да се слее с нея, ще проникне в Тайната на Живота и ще катализира сътворяването на Ново Същество.

...

Години, години, години той се опитваше да влезе в контакт с Разума на Семето. Да разбере тази Велика Тайна на Живота. Но Семето пазеше ревностно своята тайна... Тя дори не беше негова, беше му поверена, от Него-Нея, от Безименния Всеименен.

Яйцето също охраняваше Тайната - дори още по-отявлено от Семето. Пробив при Яйцето беше невъзможен.

До Момента, когато Материята проблесна пред взора му.

...

Наричаха го просветление, сън на Бога, посещение. Имаше безброй имена, но ставаше дума за едно и също нещо. За вечните стремеж и цел на алхимици, психонавти, ученици, отдадени, призвани, посветени...

...

В разговор по време на "посещението", Алхимикът каза:

- Какъв е смисълът законите Ти да ги има и да действат, и всички да са ВЪВ тях, а всъщност никой да не ги знае? И отвреме-навреме някой да открива даден закон, и да се превръща във велик учен, творец на цивилизации и технологии? И нещата да тръгват отначало, отново с незнание, непознаване и постоянно криене?

Той-Тя-То отговори:

- Всеки открит закон си остава скрит. Всяка човешка книга е мъничък откъс и неточно копие от Книгата-Природа.

...

26.01.2014г. Соня Петрова - АЕИА

Няма коментари:

Публикуване на коментар