неделя, 30 юни 2013 г.

Медитации: Аз съм Пътят и Истината и Животът


Преди време Той дойде (за кой ли път!) и каза: "Аз съм Пътят и Истината и Животът." Тия Три неща бяха Тук и Сега. Това не беше само казване, това Е живата Реч, Логос или - Всичко.

Всичко = Път&Истина&Живот.

За кой "Аз" става дума в цитата? Може би за Висшия? Случайно ли е, че всеки човек мисли за себе си като за "аз"? Следва едно голямо намигване... Дали Христос, казвайки "Аз съм..." има предвид своя личен "оперативен" аз? Или говори от името на Общия Аз? Който Е във всеки "Един от Многото"? Христовото Съзнание може ли да има его? Егото обича идолите и иконите, кланя им се и ги приема за Бог, за Всичкото.

"Царството Божие вътре във вас е"... Евангелие от Лука, ето малко по-голям пасаж:

"20. А попитан от фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им: царството Божие няма да дойде забелязано,

21. и няма да кажат: ето, тук е, или: на, там е. Понеже ето, царството Божие вътре във вас е.

22. И каза на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески, и няма да видите;

23. и ще ви кажат: ето, тук е, или: на, там е, - не ходете и не дирете;

24. понеже, както светкавица, кога блесне от единия край на небето, свети до другия край на небето, тъй ще бъде и Син Човеческий в Своя ден."

...

Някой, някъде, някога се е изхитрил и осмелил да открадне Света от Бога. Тогава "Аз" става "аз". Всъщност, реално това е невъзможно. Тази кражба е само кражба на "царството Божие вътре във вас". Затова никой не възприема като богохулство твърдението, че този свят е свят на мъки и страдания - приема се за нормално този Божий свят да е зъл - а Истинският и Добър да е "Оттатък". Навсякъде другаде, само не "тук и сега".

Физическото тяло било грешно, низко, било затвор за Духа и подобни тинтири-минтири. Отново богохулство! Прието за смирение. Ама лицемерно и лъжливо до необозрима степен. И най-богатият земен владетел не може да създаде сам - с голите си ум и ръце, пък и с всичките си богатства накуп - дори действащо тяло на мравка, какво остава за човешко тяло!? Кой си ти, та да принизяваш така Материята?! Не можеш да сътвориш и един атом танцуваща Материя - танцуваща значи в синхрон с Цялото - а обявяваш "плътта" за нещо низше!

Раят е тук и сега. И винаги. Бог е винаги с нас и в нас.

Този, който е заключил "Царството Божие" във всеки един, е неизвестен. Вероятно е това да е "аз". Алчността човешка, която се нарича "аз" и иска да владее другите "аз"-ове. Пуснатите кепенци на Царството Божие пречат да се види Света в неговата Цялост. Както казва и Христос в горния пасаж - светкавицата е навсякъде, т.е. тя е нелокална и невремева. Не е правилно да я търсите "тук" и "там".

Центриран ли си само в "себе си", даже не в себе си - по-модерната дума е в "егото" - ти не можеш да гледаш през Очите на Царството Божие. Може би, съвсем схематично, това намиращо се във всеки Царство Божие дава възможност за глобално възприемане на нещата. Ако ги видиш по този начин, ще прозреш, че тялото съвсем не е нещо низше и ненужно, и че Светът е Бога. Бог е Всичко, включително и Света, дори включително и всеки личен "аз", който временно е сляп за своето главно "А" (познай себе си!).

Евангелие от Йоан: (Аз, Мене, Ме и Ми да не се приемат като лични)

"5. Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?

6. Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.

7. Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го познавате, и видели сте Го.

8. Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни.

9. Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; и как ти казваш: покажи ни Отца?

10. Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря; а Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата.

...

30.06.2013г. Аеиа

Няма коментари:

Публикуване на коментар