събота, 4 февруари 2012 г.

Приятели в Пътя на Светлината, да направим заедно Прехода!


    Един много близък Приятел ме помоли да споделя тук информация и помощ от Неговата Духовна водачка. Според Нея тези неща ще ни помогнат по време на предстоящия Преход. Аз нямам конкретно изградено становище и визия по разглежданите въпроси. Според мен тази 2012 е толкова дъвкана, защото Земята ще мине през по-нестандартни астрономически „случки”. Може и да греша, разбира се. Единственото, което ни остава (както и във всеки един друг случай), е да се осланяме на Божията Любов и самите ние да бъдем Любов, за да пребъдваме в Нея.

Няколко последователни постинги ще „канализирам” информацията, пък дори и само на един човек да е от полза – постижение огромно е това! Благодаря на Всички Приятели в Светлината!

 Здравейте приятели в пътя на Светлината,
Прочетох книгата на Рона Хърман „Свещенното търсене” издателство Аратрон. Харесаха ми многото техники, които дава Архангел Михаил и които са много лесни за изпълнение. Предлагам ви това богатство.
                                Всеки сам избира дали да ги използва!!!!!!!!!!
                                         С много любов и светлина!
                      Не отдавайте силата си на никого и на нищо извън вас!
                      Любовта е в нашите сърца, енергията е в нашите ръце!

.....”Позволете ми да ви опиша още веднъж как са стояли нещата в началото и през какво преминавате вие и Земята в настоящия момент. Всеки от вас откликна на призива, отправен от далечните предели на Вселената, и пристигна преди нас. Съвета на Светлината, в цялата си слава, в своето сияйно тяло от светлина, искрящо с вашите доб­родетели, с уникалните ви дарби и свойства, онези, които през милионите години ви превърнаха в ценни и важни кандидати за заплануваната мисия на планетата Земя. След като всеки от вас беше избран, получихте специална задача, която ще се превърне в основна тема на всички ваши прераждания чрез вашето АЗ СЪМ Присъствие, един безкраен Божествен… Беше ви дадена и свободна воля, така че само от вас зависеше дали ще тръгнете по магистралата, по скоростната лента, по нормалния или по бавния път, но независимо от решенията, които взема­те по пътя, или колко време ви отнема пътуването,
 на вас ви е предначертано да се върнете и да се изправите пред нас, за да ви помажем като завърналия се блуден Божи син, воин на Светлината, и да ви кажем: "Мисията е изпълнена! Добре свършена работа."

Готови ли сте да живеете в колоната от Свет­лина вместо в кръста на материята... вертикал­но,  вместо хоризонтално?

           Отделете няколко минути и запишете всичко, което ви хрумне:

Какво е най-голямото желание на сърцето ви?.........................................
Какво ще накара душата ви да пее?............................................................
                                Готови ли сте и искате ли:
Да рискувате?...............................................................................................
Да се впуснете в неизвестното?.............................................................
Да научите каква е вашата мисия на Земята и да я изпълните?........................
Готови ли сте да откриете, изследвате, разрешите и да се освободите от своите основни, дълбоко вкоренени във вас проблеми? .............................. (Това може да означава да се изправите  пред себе си и да предизвикате своето его, система от убеж­дения и да напуснете зоната на привичния си комфорт. Мо­же да означава, че хората във вашия свят също ще ви пре­дизвикат и че отношенията ви с тях могат да се променят.)
Готови ли сте да освободите всичко и всички в името на тяхното най-голямо добро?...................................................................
Желаете ли да позволите на своето духовно семейство да узнае най-дълбоките ви тайни, болки, провали (истински или въображаеми) и да бъдете открити и уязвими?........................................................
Желаете ли да узнаете тяхната болка, когато разкриват душата си пред вас, без да ги съдите или да се опитвате да ги "оправите", а просто да "сте там", за да им предло­жите любовта и подкрепата си?.............................................
Желаете ли да казвате своята истина такава, каквато я познавате в момента, без да я променяте или нагаждате според очакванията на  околните? ........................................................................................................
Желаете ли да правите грешки, докато вървите по пътя към своето майсторство? …………….
(Егото е това, което изис­ква съвършенство.)
Разкривайки своите нови истини, желаете ли да останете верни на себе си, дори това да означава да разочаровате другите? ……………………………..
Желаете ли да започнете практиката "Да обичаш себе си", докато не се изпълните с Божията светлина и тя не започне да се лее от вас към света и другите хора?........................................................................................
Желаете ли да следвате Духа без колебания, да се вслуш­вате в песента на душата си и да вървите по собствения  си свещен път? ……………………..
Ще полагате ли усилия да останете в "момента", концен­трирайки  се върху настоящата задача или възможност? …………………………………….
 (Мисъл по мисъл, стъпка по стъпка - това ви води към майсторството.)
Ще полагате ли усилия да откривате "правилното", а не "грешното" в хората във вашия живот?.......................................................
Ще се стремите ли да забелязвате възможностите, спра­ведливостта и красотата в своя свят, а не трудностите, проблемите и отрицателните явления?..............................................................................
Искате ли да се видите отразени в очите на другите?................................
Желаете ли да приемете осъждането и критиките по същия начин, по който приемате любовта и одобрението, но без да приемате тяхната истина като своя? ………………………………………………….
(Най-важно е какво мислите самите вие за себе си, а не какво другите си мислят за вас. Енергията/мисловните форми, които другите проектират върху вас, няма да имат никакво въздействие върху вас, ако не съществуват по­добни енергии, към които те да се прикрепят.)
Имате ли желание да направите това, което трябва да бъде направено за вашето най-голямо добро?..........................................
За най-голямото добро на вашия съпруг/съпруга?.......................................
За най-голямото добро на вашите деца?........................................................
За най-голямото добро на вашите приятели и колеги?..................................
За най-голямото добро на света?......................................................................
Готови ли сте да приемете като своя истина, че имате право на цялата любов, радост, красота, изобилие и щед­рост на Сътворението като ваше изконно право по рож­дение? ………………………………………………..
Готови ли сте да бъдете лидер, да предлагате решения, помагайки за усъвършенстването на човечеството и Зе­мята, вместо да протестирате и да вървите по пътя на най-малкото съпротивление?...........................................
Готови ли сте да приемете истината, че каквото и да пожелаете, във висшите измерения то вече е ваше и всичко, което трябва да направите, е да вярвате и да го поискате?

.........Имате ли желание в подходящия момент да се уедините, да бъдете сами със себе си, да свикнете да се обръщате навътре към себе си, за да може Духът да говори на вас  и чрез вас?Готови ли сте да приемете истината, че сте БОЖЕСТВЕ­НА БОЖИЯ ИСКРА и сте на Земята като представител на Бога Баща/Майка?.................


...........Сега ви питам: Искате ли да сключите споразумение да се превърнете в пълноценен пратеник на ангелите? Готови ли сте да позволите на могъщите архангели на тази галактика да ви изпълнят с великолепието на своите добродетели и свойства? Готови ли сте да бъдете изпъл­нени с живата Светлина на нашия Бог Баща-Майка, а след това да предадете тази любов и светлина на всеки, когото срещнете, и да позволите на Светлината да се излъчва от сърцето, душата и очите ви и от вашите дела?

                                           Ако сте готови кажете:

Готов съм да приема  истината, че съм  БОЖЕСТВЕ­НА БОЖИЯ ИСКРА и съм на Земята като представител на Бога Баща/Майка. Сключвам споразумение да ме превърнете в пълноценен пратеник на ангелите. Готов съм  и моля  най- могъщите архангели на тази галактика да ме  изпълнят с великолепието на моите добродетели и свойства. Готов съм  да бъда изпъл­нен с живата Светлина на нашия Бог Баща-Майка, а след това да предам тази любов и светлина на всеки, когото срещна, и да позволя на Светлината да се излъчва от сърцето, душата и очите ми и от моите дела”.


.......Ще ви нарисувам още една картина, за да ви помогна да разберете процеса, който се разгръща в момента. Представете си голяма пирамида от светлина, образува­на в етера в началото на този век. Сега наблюдавайте как душите една след друга възстановят Божественото си право на майстор и сътворец с Бога и как влизат в кръга на светлината вътре в пирамидата. Когато първото ниво се напълни докрай, онези, които се намират на него, се  изкачват на следващото ниво, освобождавайки място в него да влязат новопосветените. Всяко следващо по-ви­соко ниво е малко по-малко и поради това не може да побере същия брой души като предходното. По този начин през последните години процесът се повтаря отново и отново, докато вие се издигате все по-високо и по-високо, получавате инициация след инициация, дока­то не се изкачите до самия връх на пирамидата. Някои от вас са близо до върха или са готови да стъпят на най-горният  камък на Светлината, готови да се превърнат във фаровете на света и да излъчват в Слънчевата система и галактиката съобщението, че свещеният проход на Земя­та и човечеството се възражда с пълна сила.

                          щита на Арх.Михаил и меча на Светлината
...........Още веднъж отправям тръбен зов към вас, мои въз­любени воини на мира, и ви предлагам щита на Михаил и копие на моя сияен меч на Светлината, който ще отсече всички остатъчни енергийни нишки на мрака, продължа­ващи да ви държат привързани към измеренията на илю­зията.

„Аз......../името/Призовавам Архангел Михаил, приемам неговата сила и защита и го моля да ме упълномощи да използвам дара му: щита и копие от сияйният меч на Светлината, с който да отсека  всички остатъчни енергийни нишки на мрака, продължа­ващи да ме държат привързан към измеренията на илю­зията.
Призовавам и моля да сключа споразумение с чакащите ме Архангели. В своите медитации ги  призовавам и ги моля да ми се покажат и да ме дарят със символ на своята любов, със специални качества и мъд­рост. Призовавам  прекрасната архея лейди Вяра (женският архангел на Първия лъч) и приемам  дара и: вярата в себе си и волята да създавам отново, достигаща до мен от самото сърце на Създателя.Приемам с любов и вяра.Така е!Благодаря ви!”
...”АЗ............/името/ Призовавам  своето Божествено АЗ СЪМ Присъствие и моля своите ангели да ме Посетят, и превърнат в навик за мен, изпращането на мисли за любов и благодарност. И най-важното, да поддържам  ед­но постоянно състояние на радост. Изпращам от сърцетоси своята любов към Майката Земя. Свързвам се с Май­ката Земя и благодаря на сладките елементали и неж­ните деви, които надзирават и управляват царството на природата. Моля ви да създадем   енергийни вихри от Светлина и  подходящата среда точно там, където живея,и    Духът да се спусне в цялата си красота и многообразие от форми като поеме контрола в свои ръце. Изградих и активирах собствената си Колона на Светлината за моето  извисяване и чакам вашата помощ,Дарявам ви всичките си емоции сега. Така е!Благодаря ви!”


...........Вашето аурично поле се разширява с голяма скорост, и резултат на което много от вас страдат от замайване на главата и виене на свят и се чувстват без връзка със земята.
Сега ви предлагаме тези съвсем прости ритуали като дар, скъпи мои. Уверяваме ви, че ако ги практикувате всеки ден, за съвсем кратко време животът ви ще се промени към по-добро.
                                                       СУТРИН
           В момента на събуждането, докато сте все още в алфа състояние на съзнанието, отделете няколко минути за преглед на изминалата нощ. Проверете дали можете да си припомните своите сънища и тяхното съдържание. Сънищата са един от начините, по които общуват с вас вашите водачи и Висшият Аз. Помолете ги да ви помог­нат да си спомните. Ако желаете, можете да си водите дневник, в който да записвате сънищата си, или просто да си създадете навика да си припомняте всяко място, на което сте били, или всяко важно нещо, което се е случило по време на вашите нощни астрални пътувания. (Всеки от вас сънува и пътува в астралното си тяло, независимо дали си спомня или не.)

                                                           медитация
„Представете си кристален стълб от златисто-бяла светлина, излъчваща се от вашето Божествено АЗ СЪМ Присъствие, който ви обгръща, изпълва тялото ви от върха на главата до върха на пръстите на краката и след това се закрепва в кристалното ядро на Земята. Представете си един лазе­рен лъч от светлина, който се спуска спираловидно през чакрата на върха на главата, пронизва всички чакри, докато се плъзга по гръбначния стълб, запалвайки ги подобно на флуоресцентна тръба, и напуска тялото през коренната чакра, насочвайки се в ядрото на Земята.
Създайте свое утвърждение или произнесете след­ното:
"Аз........./името/ Призовавам своето Божествено АЗ СЪМ Присъс­твие и моите ангелски помощници да ме обгърнат, направляват и защитават през този ден в името на моето най-голямо добро и за най-голямо добро на всич­ки останали." Призовавам и възлюбения архан­гел Сандалфон и го моля да ме поддържа заземен и закрепен за Земята, докато полагам усилия да се превърна в многоизмерно същество. По своята свободна воля давам поз­воление на съществата на Светлината и на своя Божест­вен Аз да ме насочват и помагат Така е!Благодаря ви!.”
Отделете няколко минути за упражнения по дълбоко дишане, изпийте една или две чаши вода. Ако нямате възможност да се уедините или да се вглъбите в себе си у дома, можете да направите своята настройка и в колата.

                                                  ПРЕЗ ДЕНЯ
           Започвайки деня си, си представете, че ДУХЪТ Е ЗАСТАНАЛ НА РАМОТО ВИ КАТО СВЕЩЕН СВИДЕ­ТЕЛ. Можете да го персонализирате и да го видите като красив ангел, който се е разположил там, или като водач или като някой от Извисените учители, който си изберете. Представете си го много ярко, съвсем истински, защото той е точно такъв. И отново, ключът е в намерението. С течение на времето той ще става по-истински и вие ще започнете да чувствате блаженството на Духа и да усеща­те постоянното присъствие на ангелите около себе си.
При възникването на дадена ситуация или когато общу­вате с други хора (особено в стресови ситуации или в такива моменти, които наистина изискват цялото ви вни­мание), се превърнете в наблюдател на процеса.
Задайте си въпроса: Какъв е урокът, който се съдържа в тази ситуация? Или какво отразява към вас този човек, какво трябва да научите от него? Как би реагирал или какво би направил вашият Свещен свидетел в тази ситуация или с този човек? След известно време това ше се превърне в обичайния начин, по който ще се държите през целия ден.

           Преживявате, наблюдавате, анализирате, действате и усвоявате мъдростта на случващото се около вас. Дейс­твайки по този начин, излизате извън пределите на царс­твото на причината и следствието и навлизате в състоя­нието на благодатта.
Превърнете в навик способността през деня да забе­лязвате света около себе си. Какво може да ви накара да се зарадвате? Научете се да бъдете благодарни за красо­тата и изобилието в живота си, поддържайки постоянна нагласа на благодарност. 

Това помага да вкарате в опре­делени рамки подсъзнателния ум и да се освободите от страха и отрицателните вибрации. Ако сте радостни, изпълнени с любов и благодарност, във вас няма да остане място за никакви съмнения, страх или негативи­зъм. Забелязвайте "доброто", което се случва с хората във вашия свят, и по този начин ще засилвате техните поло­жителни характеристики. А когато е подходящо, им каз­вайте как се чувствате. Един малък, искрен комплимент или няколко думи за похвала са дар от вибрациите на любовта за хората около вас.

Ако работите в затворено помещение или прекарвате много време на бюро, отделете няколко минути по някол­ко пъти на ден (дори ако се наложи да отидете в стаята за почивка, за да се уедините) и си поемете дъх или си починете, за да се заредите с енергия. Няколко минути на дълбоко дишане са много по-добри от кафе или чаша кофеинова напитка. Протегнете и се отнесете с уважение към своя красив физически носител, и не забравяйте да правите физически упражнения всеки ден.

                                                           ВЕЧЕР
Постарайте се да си създадете навика всяка вечер да четете нещо извисяващо и вдъхновяващо, дори и само няколко минути. Вашето "състояние на ума" определя доколко добре ще си починете и до кое ниво на измере­нията ще пътувате по време на съня си. След като си легнете и преди да заспите, отделете няколко минути, за да направите преглед на изминалия ден. Никакво осъж­дане, никакви оценки, бъдете просто наблюдател.
Кое от  извършеното от вас през този ден не е било израз на висшата вибрационна енергия? По какъв друг начин бих­те могли да постъпите или да реагирате? Кое от казаното от вас можехте да изречете много по-внимателно и със­традателно? Какво не казахте, а трябваше да го направи­те (изразявайки своята най-висша истина)? Дадохте ли израз на някакви чувства на негодувание или гняв? Поз­волихте ли на другите да "оцветят" с негативни нюанси вашата реалност благодарение на техните убеждения (енергийни нишки)? Нежните, изпълнени с любов, или негативните, изпълнени с отрицателни емоции, взаимо­отношения бяха повече? (Помнете, можете да осъзнаете как се развивате самите вие по хората и преживявания­та, които привличате към себе си.)

След като приключите с прегледа на деня си, произ­несете нещо подобно:

"Аз..................../името/    Призовавам могъщия Закон за прошката и ан­гела на прошката и ги моля да преобразуват, балан­сират и хармонизират всяка нехармонична енергия, излъчена от мен днес, която не съдържа любов и светлина. Призовавам Архангел Сандалфон и ангелите на 7-ят лъч да ме обгърнат с виолетовият пламък, който да трансформира всяка негативна енергия и мисъл в моето същество и във  всяка моя клетка в тялото ми. Нека алхимията на трансформиращата енергия на Виолетовият пламък на преобразуването да обхване моя физически носител, докато си почивам, ускорявайки процесите на освобождението от всички отрицателни енергии и ключови проблеми с които съм се сблъскал през деня. Моля своя Висш Аз, водачите и ангелите си да ме  отведат (в астралното ми тяло)  на най-подходящото и благотворно за мен място, където да се заредя с жизненост, сила, хармония и светлина. Моля Висшия Си Аз да ми помогне да си спомня своите пътувания и сънища, когато се събудя, та  астралните ми пътувания и уроци да се превърнат в част от "истинския" ми свят.”
След това си починете добре, скъпи души, знаейки, че докато спите, сте в люлката на ангелските ръце

                                      Медитация - пирамида от светлина

............Представете си, визуализирайте, както и да го виждате с вътрешното си зрение, че сте обградени от Пирамида от светлина. Вър­хът й е точно над главата ви и ви свързва с осмата чакра, наречена звездата на душата, докато вие запалвате върха на Пирамидата от светлина. Представете си всички енер­гии или фрагменти, които сте създали и които вече не служат за ваше най-голямо добро като малки, черни хиксове. Вижте как тези хиксове започват да маршируват, един по един, към края на вашата Пирамида и когато достигнат до светлината, се превръщат в светлинна субтанция. Кажете:

„Аз......./името/ Осбобождавам всички енер­гии или фрагменти, които съм  създал и които вече не служат за мое най-голямо добро, нека да се превърнат в светлинна субстанция. Моля това да се осъществява по правилния начин, в точния момент и в необходимата мярка, в името на моето най-голямо добро. А сега призовавам по вселенските закони на проявлението в името на най-висшето добро на всички, Пирамидата ми от светлина да се изпълни с нови създания, които са ми необходими в моя нов бъдещ свят. Пирамидата ми да се изпълни с........................./избройте какво/.”

Време да започнете да пълните своята Пирамида от светлина с нови създания - какво искате да създадете в своя нов бъдещ свят? Помнете вселенските закони на проявлението и бъдете конкретни, когато се концентрирате върху детайлите на новата си реалност.
Възлюбени, ще се съгласите ли да бъдете вместилище и носител на пречис­тения дар на Божията светлина, която в момента се излива върху Земята? Да, вие сте достойни и единствено­то, което трябва да направите, е да се съгласите и тогава този великолепен дар ще открие вечната искра, която живее в центъра на вашето сърце/сърцевина.

Ако сте съгласни,  ето Втората част на медитацията.  Кажете:

Аз ............../името/съм съгласен да бъда вместилище и носител на пречис­тения дар на Божията светлина, която в момента се излива върху Земята. Заемам се със създаването на своята версия на Рая върху Земята, за истинско щастие и радост, в името на най-висшето добро на всички.
Представете си, визуализирайте  друга, обърната надолу пирамида, разпо­ложена над главата ви, чиято основа е във въздуха/вис­шите сфери, а върхът й от светлина влиза в коронната ви чакра и във върха на другата пирамида. В тази обърната пирамида  се вливат златните потоци на Божието съзнание и съкровищницата с вашите дарове. 
                                                      Кажете:
”В процеса на завръщането си към Единството на Аза, в процеса на подготовка за повторното си  обединяване с Един­ството на Всичко, Което Е, приемам златните потоци на Божието съзнание и съкровищницата с моите дарове  - всички мои  прекрасни аспекти от всички краища на Вселената. Нека пътят ми дъде изпълнен с истинско щастие и радост!
Построих и укрепих  всеотдайно своята Колона от светлина с помощта на своето АЗ СЪМ Присъствие. Сега разширявам  усъвър­шенствания си свят и сфера на влияние.Така е!”


........... ВИБРАЦИИТЕ ОТ ДАДЕН ВИД ПРИТЕГЛЯТ ИЛИ ПРИВЛИЧАТ КЪМ СЕБЕ СИ СЪЩИЯ ВИД ВИБРАЦИИ - от най-високите до най-ниските. Ето защо не се уморяваме да ви молим да се съсредоточите върху доброто в себе си и в другите хора, да си предста­вите, че вече притежавате онова, което искате да проявите в живота си, включително превъзходно здраве, изобилие, изпълнена с любов връзка, радост, по-голяма духовна   осъзнатост и т.н., и т.н., без значение за какво става въпрос.

..............Позволете ми да ви дам още едно просто упражне­ние, за да ви помогна да получите достъп до вътрешната мъдрост на Своя физически носител. Ще ви дам ключова дума за всяка чакра. Моля, научете я и се запознайте със свойствата на всяка чакра, а след това, докато се занима­вате с обичайните неща през деня, когато имате възмож­ност, изпейте или произнесете думата за всяка чакра. (Тези думи могат да се напяват или произнасят толкова дълго, колкото желаете.) Както при изпяването на нотите, започнете с най-ниския, най-удобния гласен звук и посте­пенно се издигайте по скалата, напявайки думата за всяка от чакрите. Наблюдавайте какво става в ума ви, докато напявате ключовата дума и се концентрирате върху чакрата. Как "ЖИВЕЕТЕ" с енергиите на чакрата в основата на тялото, как "ОБИЧАТЕ" с енергиите на чакрата на сърцето и т.н.?

 следва

Няма коментари:

Публикуване на коментар