петък, 21 октомври 2011 г.

Танцът на Гарваните

Случи се преди малко... Още бе светло...
Бях на двора и се мотаех насам-натам...
Тогава ги видях.
В небето.
Два гарвана.
За първи път ги виждах.
Не знаех, че наблизо живеят гарвани.
Летяха съвсем близо един до друг. Почти допрени...
Правеха невероятни въздушни пируети.
Не помня каква беше думата, обозначаваща действието, при което самолетният ас се стрелва рязко нагоре или надолу...Лупинг?... Същото правеха и гарваните... Двамата... Заедно...В невероятен синхрон...
Омагьосаха ме.
Отвреме-навреме се чуваше тяхното характерно ниско и приглушено „гръъ-гръъ”...
Не можех да откъсна поглед...
Та те танцуваха!
Въздушен танц...
Криле в стихията на Въздуха...
Извън размножителния сезон...
Не помня колко време ги гледах...
По едно време се разделиха – единият полетя на изток, другият – на запад...
След броени секунди разбрах защо – един сокол летеше след гарвана, литнал на запад...
Познавах сокола отпреди...
Не изглеждаше да гони гарвана...
Но знае ли човек?
...Изчезнаха – и трите птици...
А аз се запитах -
Какво видях?
Любовта?
...
21.10.2011г. Соня Петрова - Аеиа

Няма коментари:

Публикуване на коментар