събота, 12 октомври 2013 г.

Епифизъм във Влюбения Тунел


Днес реших, че би било редно да има дума, обозначаваща творение на епифизата, и сътветно набързо я спретнах: ЕПИФИЗЪМ!

ЕПИФИЗМИ В ТУНЕЛА

Епифизъм на творящата мъгла

водни спорове с ума подхваща;

стъпва върху счупени стъкла

и от тях го влюбеност прихваща.

...

Ако нейде видиш ти стъкло,

бясно на парченца разпиляно,

епифизмът, знай, като едно

ще го види - даже със коляно.

...

Във парченцето е скрито цялото,

туй го знае вече всяка мравка.

Епифизмът е единен с Тялото

на Вселената - като добавка.

...

И ако безсмислени изглеждат

епифизмите в тунела скрити -

те изглеждането не поглеждат!

Знайте! Другаде са им очите!

...

КРАЙ

...

Но да добавя и в прав, макар и изкривен от пространство-времето, текст: ЕПИФИЗМЪТ НИКОГА НЕ ГЛЕДА ИЗГЛЕЖДАНЕТО.

...

12.10.2013г. Аеиа

Няма коментари:

Публикуване на коментар