петък, 16 май 2014 г.

Любовта е Творящата Сила (мои йогийски бележки)


Каквото и да се каже за Любовта - вярно ще е, защото Тя е Всичко.

Тя е Преди, Сега, След, Винаги, Тук, Там и Навсякъде.

Много хора "виждат" някакви противоположни на Любовта Сили в нашия свят.

Любовта няма противоположност, тя е извън дуалността. Противопоставят се една на друга само Силите, които са ВЪВ и определят дуалността. Тя е навсякъде, включително и в дуалния свят. Но не е дуална.

Любовта е Кундалини.

Тя е Творчеството.

Тя е Бог.

Тя - казвам "Тя", но Любовта няма род и число.

Любовта не се вписва в граматични правила и категории.

Любовта не се вписва и във физичните и химичните закони на Природата.

Тя е втъкана в тъканта на пространство-времето, но е и извън тях.

Тя е поддържащият принцип на всички Тъкани.

Тя е и определящият Принцип.

Любовта е отвъд Квантовата Неопределеност.

Любовта е Христос.

Бог е Любов.

Неслучайно повечето светци, просветлени, въплътени и невъплътени Учители говорят за Любовта.

Любовта Е.

Любовта НЕ Е.

Любовта е Хляба.

Никой не е по-голям от Любовта.

Никой не е по-малък от Нея.

Любовта Е.

...

Какво е "обикновената" човешка любов - тази между мъж и жена? Това е Дар от Любовта, от Бог, от Вселената.

Дар, който да помогне на слабата и неразвита все още Душа, да види, усети и преживее, че Творчество се получава единствено и само, когато ДВЕ СТАНЕ ЕДНО.

Две, привидно отделни Същества, стават Едно - Любовта не е дуална и не се подчинява на илюзорните, но силни, закони на дуалността.

Когато обичаш някого - твоят Аз става Негов Аз. Ставате Един Аз. Ставате Вселената.

"Обикновената" любов между двама души е пряка демонстрация на Принципа на Единението. На Единството.

Преживееш ли това "обикновено" единение - ти можеш преспокойно да преживееш и Единение със, условно, Вселената.

...

...

16.05.2014г. Соня Петрова - Аеиа

Няма коментари:

Публикуване на коментар