понеделник, 2 декември 2013 г.

Библиотеките се трансформират с Огън


Във тайнствената пещера, където

отведе ме нечакано сърцето,

намерих аз незнаен ръкопис.

...

Вълшебни букви носеха ме нежно

през чудни, непознати небеса,

и светове проблясваха небрежно

из пещерната вис.

...

И чудех се - по кой път да поема,

защото много бяха те;

магия странна откъде да взема,

която ръкописа да чете,

така че аз да го разбирам

и после с малко лекота

да мога да го транс-формирам

във думи и дела.

...

Ходещи библиотеки. Библиотеки, преминаващи през и отвъд пространство-времето.

Гени и генетични кодове.

Огън и Плазма.

Етер...

...

Стоях и се чудех как стана така, че попаднах в тази зимна пещера. А навън бе лято, много горещо! Красивите вледенени сталактони звъняха, звукът им се трансформираше в моя мозък - или някъде там, в третото ми око - и аз виждах всичките велики библиотеки.

Наведнъж! Виждах зараждането им, поддържането, допълването и накрая - смъртта им.

Не беше смърт това.

Те всички биваха унищожавани в своя край - от огън, от други бедствия (елементи?) - но това унищожение бе всъщност трансформация.

Циклите на цивилизацията и знанието...

При завършване на цикъла, натрупаните знания трябва да преминат в "кода".

Библиотеките, изгаряйки, трансформират своята информация, така щото тя да премине в Кода на Човека. На Природата. На Музиката. Това може да стане основно чрез Огън. (Христос също кръщава с огън!)

Библиотеките не са изчезнали. Те са в нашия Код.

...

...

02.12.2013г. Соня Петрова - Аеиа

Няма коментари:

Публикуване на коментар